Framgångsrikt testad i oberoende studie

Snabbt resultat utan att ändra kost eller livsstil Studien (som finns att ladda ned längre ned på sidan) visar omfattande resultat på 82% av deltagarna (4 av 5 kvinnor) som bar Scala Anti-Cellulite Shapewear under testperioden:

– Kraftig minskning av celluliter, förbättring av hudens struktur

– I genomsnitt minskade deltagarnas vikt med 3,4 kg

– I genomsnitt minskade måtten runt höft och midja med 7 cm


Deltagarna ändrade inte sina kostintag eller sina sätt att leva under testperioden. De intog inte heller några kompletterande medicinska preparat under tiden.

Infraröd kamera bevisar effekten

På bilderna t.h. (fotograferade med infraröd kamera) kan man se den omedelbara effekten efter att Scalas shapewear sitter på kroppen. Blodcirkulation och lymfdränering stimuleras – vilka är vedertagna förutsättningar för att bekämpa celluliter och reducera fettcellers omfång / storlek. Restprodukterna d.v.s. döda celler, vätskeansamlingar, överbliven näring (i form av proteiner och fett) dräneras på naturlig väg ut ur kroppen.

Regelbundna mätningar av specifika kroppsmått

Av studien framgår tydligt hur effekten av Scala Anti-Cellulite Shapewear påverkar hudens struktur och kroppsmått på de områden som underkläderna täcker. På samtliga av de 50 testpersoner har forskarna regelbundet gjort mätningar på specifika delar av kroppen (bild längst ned t.h.) och dokumenterat hur mycket de olika måtten minskat mellan respektive mätintervall.

Störst effekt under de första 30 dagarna.

Deltagarna bar underkläderna i 6-8 timmar per dag under testperioden som pågick i hela 120 dagar men störst verkan – generellt sett – har våra Shapewear under de första 30 dagarna. Efter 60 dagar var effekten ca 80% jämfört med de första 30 dagarna. Mellan 60-120 dagar var effekten ytterligare något lägre (förutom runt höft "Q" och lår "Cx", där effekten var bibehållen). Anledningen till att effekten avtar med tiden beror på att hudens struktur återhämtar sig mest i början av perioden.


Studien publicerades i oberoende Journal of Cosmetic Dermatology.

Båda publikationer kan du ladda ned som pdf:er nedan:

Utdrag från Journal of Cosmetic Dermatology
Ladda ner som PDF här (ENG)
Dokumenterad oberoende Universitetsstudie
Ladda ner som PDF här (ENG)

All dokumentation av forskningen är godkänd av etiska kommitén på Universitetet UNIVAP – University of Vale do Paraiba, Sao Paulo, Brasilien.

Ansvarig redaktör för studien:
Dr. Zoe Diana DraelosEditor in Chief, Journal of Cosmetic Dermatology
zdraelos@northstate.net

Läs mer:
Patenterad nano-teknologi – motorn i våra shapewear >>
Se bilder: Före och Efter testperiod >>